Project Description

Företag – Ert ansikte till era kunder

Visa upp ditt företag från er bästa sida. Både individuella porträtt samt ”lifestyle` bilder på just ert företag. Lokalerna, arbetsflödet, kundkontakt, produkten mm. Hur vill ni att kunden skall se er? Här regisserar vi bilden tillsammans, det är kvalitén på bilderna och inte kvantiteten som vi vill nå.